Kosimesnadno
Nákupní košík 0 položek   0.00kč
Vítejte, návštěvníku! Přejete si přihlásit se?

Výběr kosy


TECHNICKÝ ÚSEK

Výběr kosy

[Poznámka o mírách: Tento text byl původně publikován ve Spojených státech, proto je použita anglická délková míra coul. Na této webové stránce umístěné v Kanadě obecně používáme téměř všude přijatelný metrický systém. Při pokusu o to, aby zde nic nechybělo, jsou dole do tabulky zařazeny přibližné přepočty relevantních čísel do metrického systému.]

1 coul: 2,54 cm
12": 30 cm
16": 40 cm
18": 45 cm
20": 50 cm
22": 55 cm
24": 60 cm
26": 65 cm
28": 70 cm
30": 75 cm
32": 80 cm
34": 85 cm
36": 90 cm
50": 125 cm

Kosy se stále vyrábějí o délce 30 až 125 cm v rozličných vzorech a v ještě více modelech každého vzoru. Pravděpodobně nejčastěji ve světě užívaná je kosa o délce mezi 60 až 80 cm. Mám přesto pocit, že rozhodnout o tom, který jednoduchý vzor, model a délka je pro dnešního průměrného žence nejvhodnější, je nemožné. Tento problém by ovšem měl stát za hlubší úvahu, aby prodejci a také zákazníci mohli jaksi vědomě a společně učinit rozhodnutí na úrovni kompromisu. Nejkratší a nejdelší kosa představují extrémy, jednak co se týče manévrovací schopnosti (sekat třeba kolem stromků, pozn. překl.), jednak možnosti pokosit jediným záběrem ten největší možný pás trávy.

Není fér, když prodejci omezí výběr na pouze jedinou kosu. Ať už je to jakkoliv opodstatněno, určitě většině sekáčů nebude sloužit nejlépe za všech podmínek. Dále se přenáší neznalost, a sice většina zákazníků nebude vědět o tom, že existuje větší výběr. Naopak jakýkoliv napůl vážný žnec, jemuž je nabídnuta kosa o různých délkách a jenž je ale spokojen pouze s jedinou, znehodnocuje potenciál kosy i svůj vlastní. Z časového hlediska jde o špatné hospodaření (mít jen jednu kosu, pozn. překl.) a to i přesto, že nebereme v úvahu pohodlí díky dobře pasujícímu a vhodnému (k naší postavě, pozn. překl.) nástroji.

Já sám sice seču bos, jak tady ale tak sedím a hledám nějakou analogii, boty všeho druhu mi přicházejí na mysl. My všichni bychom mohli vystačit jen s jedním párem. V pohodlných pohorkách bychom mohli po celý rok chodit do práce, do kostela nebo tančit, lézt po zasněžených horách, procházet se po tropických plážích či běhat pro zdraví po chodnících vělkoměst. Proč to neděláme? Mimochodem pro mě osobně by život s jediným párem bot byl snažší a přijatelnější než s pouze jedinou kosou.

Proto si, prosím, uvědomte, že při mé snaze Vám pomoci s výběrem té "ideální "kosy, kdybych to napsal jakkoliv, mohl bych polemizovat sám se sebou.

Délky kos na sečení trávy, které jsou v současné době dostupné v Severní Americe jsou rozděleny zhruba následovně:

50, 55, 60 cm -- zastřihování (kolem stromků, plotů apod., pozn. překl.)
65, 70 cm -- kompromis
75 až 90 cm -- pole

To neznamená, že by nebylo možné požát kolem 5 hektarů pole s kosou o délce 50 cm nebo zastřihovat dvorek se 75 centimetrovou kosou.

Pro začátečníka, který seče na ohraničeném prostoru, bude snazží ovládat kratší kosu, a tak být přesnější v blízkosti kmenů stromů, plotů apod. Bude toho také na Vás méně, když se budete učit obtahovat kosu brouskem a naklepávat ji.

Schopnost dlouhé kosy sekat jedním tahem více je povzbudivé a umocňuje pocit, že to stojí za to trávit čas na poli či velikém trávníku s jediným ručním nástrojem. Ctnost dlouhé kosy spočívá v možnosti ukrajovat větší kus trávy směrem dopředu, bez ohledu na šířku pokosu (šířka záběru zprava doleva, pozn. překl.).

Pro ty, kteří uvažují o sečení několika hektarů louky, bude značně výhodná kosa s délkou k sečení na poli.

Mít k dispozici kosu o dvou délkách místo jedné, považuju za víc než vhodné. V ohraničených prostorách jako je zahrada, dvůr, sad nebo kolem překážek, seču rychleji a úhledně, když používám 55 centimetrovou kosu, ne delší. Je těžké vysvětlit kdy, ale za výše zmíněných podmínek bych zvolil 60cm kosu pro rychlejší práci, nebo 50cm kosu, abych byl výsledek přesnější a úhlednější. Někdy bych použil dokonce 65cm kosu a rozhodl se tak pro větší rychlost práce na úkor snazšího manevrování. S malou zkušeností je snadné po spěšném posouzení místa se rozhodnout pro ten, či který typ kosy.

55ti centimetrová je asi mou nejoblíbenejší ze všech krátkých kos a velmi ji doporučuji těm, kteří by uvažovali později o další, ale pro začátek by chtěli menší. (Použijte ji rovněž na kosiště s velikostí pro zastřihování.)

Dobrá délka kosy k doplnění této by byla 70 cm pro sečení větších areálů. Ti, kteří stejně jako já uvažují o kose jako o seriózním nástroji k sečení trávy, by si mohli místo něho přibrat model kosy o délce 75 cm. Slušná kombinace dvou kos je :

55 a 70 cm
60 a 75 cm
50 a 65 cm -- pro děti nebo "ty, co se specializují na malé prostory"
70 a 80 až 90 cm --pro rozlehlé plochy s relativně rovným povrchem.

Kdybych se musel rozejít se všemi kosami kromě dvou, nechal bych si 55 cm a 85 cm ostří. "Ti, co udělají kompromis ve prospěch kosy ke všeobecnému použití" se možná spokojí s 60cm kosou, pokud trávu s kosou převážně zastřihují nebo s 70cm kosou, pokud většina travnatého povrchu je otevřeným prostorem (třeba žádné stromy, pozn. překl.)

KŘOVINOŘEZNÉ KOSY

Odkaz Davida Tresemera (autor Knihy o kose, pozn. překl.) na kosu pro "keře a houštiny" je omezen pouze na jedinou větu. Kosy na křoviny - techniku, kterou vyžadují, nelze připasovat ke druhu pohybu z tai-či, s nímž bych čtenářům rád pomohl. Byly vyvinuty pro staré silné žence, kteří pro takový nástroj měli spoustu práce (nejspíš zanedbané zarostlé prostory, pozn. překl.) Nicméně, pokud máte pocit, že ji potřebujete, nemusí být dlouhá; při použití se dělá kratší pohyb, často zaměřený na jediné stéblo či jejich svazek. Délka 50 cm je moc dlouhá a 45 cm či 40 bude stačit. V mnoha případech budete vděční za nižší hmotnost.

Dlouho existovaly dva typy kosy, které překrývají rozdíly v účelu použití mezi kosou pro tuhé křoviny a lehkými kosami na trávu. Jedná se o typy kosy zvané "Lesní kultura" a "Příkop". Mnohem častěji je používám než jejich těžší bratrance. Navíc je toho málo, co potkávám na svém hospodářství, o co by se trávový model kosy se správně tvarovaným ostřím nepostaral, pokud je použit se zdravým selským.

[Původně kapitola v Kosa musí tančit, náš dodatek z Knihy o kose od Davida Tresemera ]

Vaše IP adresa je: 23.20.162.200
Copyright © 2017 www.kosimesnadno.cz. Powered by Zen Cart